Itt a Napvallás! – A planetáris változás elkezdődött

A Földbolygón élő valamennyi ember – a dzsungellakótól az információs társadalom Nobel-díjas tudósáig – válaszút elé érkezik ezekben az években. A fejlődés útjáról elmondható, hogy minden szinten kiszámíthatatlan és bizonytalanná vált. Napjainkban gyorsuló ütemű változások: drámai fordulatok, látszólag a semmiből elbukkanó krízisek és megannyi meglepetés teszi még kaotikusabbá jelenünket és jövőnket egyaránt. A kihívásokkal mindenképpen szembe kell néznünk, ha tetszik, ha nem? A sorsunk feletti irányítást lassacskán tényleg elveszítjük? Miben reménykedhetünk egyáltalán? Merre tart a világ?

 

A globalizációs tendenciákkal szemben érzett undor, a kizsákmányoló hatalmakkal szembeni ellenállás, a tömeghatások elöl való menekülés fokozatosan táplálja az emberek közönyösségét. Így mostanára csaknem valamennyi ember kifejlesztett egy olyan életvezetési stratégiát, amivel a túlélésre rendezkedett be.

A modern kori jó érzésű embernek a lelke legmélyén elege lett az emberi hatalomgyakorlás csaknem minden fajtájából: torkig van a politikai-uralmi sakkjátszmákkal, a nemzeteket és egyes háttérben ármánykodó érdekkörök egymás elleni uszításaival, a globális tömegtájékoztatás félelemkeltő kampányolásával, a vallási, a társadalmi és kulturális intoleranciával, az egymást érő természeti csapásokkal, amelyek feltehetően nem függetlenek az ember okozta ökológiai változásoktól és a már jelenleg is tapasztalható kisebb-nagyobb összeomlásoktól. De a sort hosszasan folytathatnám a tekintetben, hogy melyik embernek mivel van tele a hócipője.

 

Meglátásom szerint ezek a tendenciák egy komolyabb, az egész bolygóra kiterjedő változássorozatot indítottak útjára. Minden átalakul körülöttünk, méghozzá hihetetlen sebességgel. Szemmel láthatóan az emberek gondjai nem fogyatkoznak és nem oldódnak meg maguktól. Miért? Én abban látom a szellemi és lelki csődöt, hogy elavult, a gyakorlatban nem igazán működőképes módszerekhez és félrevezető hiedelmekhez nyúlunk. Nem áll szándékomban senkit se megbántani, de az emberi viselkedés züllése, a lelki kiüresedés, az erkölcsi hanyatlás, a szellemi tompaság és nemtörődömség, az ember kifinomult önmegtévesztő mechanizmusai, az egyes érdekcsoportok kizsákmányoló és békétlenséget eredményező önzése egy zsákutcába vezeti az emberiséget.

 

 

Szerintem a változások már elkerülhetetlenek. Ha szeretnénk megúszni a nyilvánvaló egyéni megrázkódtatásokat és társadalmi összeomlásokat, akkor mihamarabb ki kell állnunk a sorból, különben a tömeg bedarál. Abból a sorból, amelybe mások beállítottak minket. Vegyük észre, hogy ez a világ egy szellemi, még inkább egy spirituális láger, ahol szellemi-lelki rabságban élünk! Sokszor még a vallásos érzületű emberek is foglyok: saját maguk hiedelmeinek foglyai, nem beszélve a túlegósodott vallástalan emberek délibábos elméleteiről, amelyek elaltatják az éberséget és az egyéni felelősségvállalást.

A hatalmi rendszer ideológiája változott: elhitették az emberekkel, hogy szabadok, miközben egyre több és több szinten hozták őket függőségekbe. Gondoljunk a 25-30 éven át a bankszektornak fizetendő hitelekre, vagy az egész életfogytig tartó bűntudatra a zsidó-keresztény vallásban, vagy akár a csúcstechnológiák okozta figyelemelterelésre, amelynek önszántából rendeli alá életét a felnövekvő generáció! S akkor még nem beszéltünk a drogok és az egyéb szenvedélybetegségek okozta korszak-befolyásoló pusztításairól, melyek szétzilálják úgy az egyéneket, mint a leendő családokat egészségi és szociális szinteken egyaránt. Ezeken jól látszik, hogy miért fogoly az ember. A kérdés az, hogy akar-e ezen változtatni.

 

Ez a társadalom lelkileg van rosszul. Számos egészségügyi gondjának az okai a valódi, tiszta lelkület megfertőzésével magyarázhatók. Az emberi korruptság nem csupán külső jelenségekben nyilvánul meg, hanem belső megalkuvásokban is. Az emberek nem tudnak, nem mernek, vagy sokszor nem akarnak változtatni a hozzáállásukon és a viselkedésükön. Miért? Talán mert félnek és szoronganak. Talán mert nem találták meg a helyes irányt. Talán mert már oly sokszor csalódtak másokban és magukban is, hogy inkább lekorlátozzák önmagukat és menekülőre fogják: másokat hibáztatnak, felmentik magukat, vagy magasról tesznek az egészre.

 

 

Márpedig én azt állítom és képviselem, hogy ez a helyzet megváltoztatható, csak az alapokat kell helyesen letenni újra. Vissza kell adni az emberiségnek a valódi választás lehetőségét. Én csupán néhány emberhez tudom eljuttatni ezt a szívből jövő üzenetemet, de sok kicsi sokra megy!

Újulj meg!

Ne félelemből cselekedj, hanem hittel!

Nem vagy egyedül, csak még nem tudsz a hasonlókról, akik a környezetedben hasonlóan éreznek! Keresd meg őket!

Ne árts se magadnak, se másoknak!

Ne avatkozz mások dolgába, viszont annál inkább foglalkozz a saját életed rendbe tételével!

Tanulj meg hinni!

Csak az egyszerű és a gyakorlatban is kipróbálható dolgokkal foglalkozz, hogy bizonyságot szerezhess a hitelességükről! Az élet titkai egyszerűségük miatt szinte láthatatlanok.

 

Spirituális gondolkodású emberként látom, hogy a planetáris változások elkezdődtek, de sokan még nem hiszik el, hogy ez végleg lezárja az emberiség egy nagy korszakát. De mint láthatjuk, a Sors nem kéri a beleegyezésünket ahhoz, hogy drámai eseményeket hozzon létre egyik pillanatról a másikra.

Vajon Te vagy én megúszhatom? – Nézz körül! Tényleg úgy tűnik, hogy Te vagy a kivétel?

Majd csak lesz valahogy? – Nem hiszem. Én abban hiszek, hogy az emberből ki lehet hozni a jót. S aki ezt felismeri, annak elemi érdeke és kötelessége ezt megtenni. Én is erre törekszem a Napvallással, amely az ősi, eredeti, egyetemes egység-szemlélet segítségével oldja meg az élet szabta vizsgafeladatokat, összhangban és együttműködve az égi erőkkel.

 

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

  • Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)
  • Aurafejlesztő és Meditációs Klubjainkon
  • Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)
  • Bel- és Külföldi zarándoklatainkon
  • a Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott Istentiszteleteinken
  • Szer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)
  • Főnix programunkon
  • Ébresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

napvallas@gmail.com

szernap@gmail.com

 

Száraz György

Boldog napot!

Recent Posts