ANTE SZERTARTÁS

 

Mivel jómagam az ősi magyar és egyiptomi szent tudomány életre keltésén fáradozom, aligha meglepő Olvasóim számára, hogy ez irányú sikerekről és eredményekről számolok be. Most egy olyan ősi rítusra szeretném felhívni a figyelmedet, melyre egyre nagyobb szükségünk van és ami tökéletesen beilleszthető a 21. századi ember ébredési-tudatosodási folyamatába.

Rendszertelen, kiszámíthatatlan, már-már kaotikus és extrém sebességgel zajló életünk forgatagában rendet teremthetünk, amennyiben az őseink útjára lépünk. A helyes gondolkodás, a kimondott szavak átgondolt felelőssége, az el nem követett vétkek, a példamutató jellemesség, az önmagunkkal és a természet ritmusával való összhang csupán néhány azok közül a vonások közül, melyek által átformálható a személyiségünk és az egész életünk.

Az őstudás papjai, illetve beavatottjai annyival voltak előrébb másoktól, hogy mélyebben beleláttak a valóság rétegeibe. Ennek természetesen voltak előnyei és hátrányai. Az előnyök közé sorolom, hogy fel tudták mérni, hogy tetteik mi mindent okoznak, így nagyobb esélyük volt önmagunk megismerésére és megváltoztatására. A spirituális érzékenységgel és érzékszervekkel bíró beavatottak az átlagos életet élőkhöz képest mindig is jobban odafigyeltek a rendre és a tisztaságra, az egyensúlyra és annak fenntartására.

 

Mi is beláthatjuk, hogy az ember nem képes káros következmények nélkül elviselni a tartós egyensúlytalanságot. Ez így van fizikai, energetikai, szellemi és lelki szinteken egyaránt. Egy szomjas vagy éhes ember csakhamar éppen úgy kibillen az egyensúlyából, mint ahogyan egy rossz emlék súlyától rogyadozó szív, vagy egy túlterhelt elme is rossz irányba indul és rossz döntéseket hoz.

Az energiákat, illetve igaz valónkat nem csaphatjuk be, a végtelenségig senki sem kompenzálhat jól hangzó magyarázatokkal és attitűddel, ha egyszer belül nincs minden rendben vele.

 

Éppen ezért iktatták napirendjükbe az egyiptomi papok azt az ANTE nevű szertartást, amit mostantól újból bevezetünk. Ez az aura bal és jobb oldalának, úgyis kifejezhetnénk, yin és yang részeinek a kiegyensúlyozását hívatott szolgálni.

Maga a szertartás azokat az elbillenéseket, aránytalanságokat, torzulásokat és egyensúlytalanságokat rendezi vissza, amelyek az egyes életterületeinken kialakult megoldatlan problémáinkból és főként hiányállapotokból fejlődtek ki.

 

Minden emberben vannak női és férfi minőségű energiák, természetesen más és más arányban. Ezek egyensúlyba hozatala a helyes életvitellel elérhető és fenntartható, viszont az egyes energiaközpontok gyengülésével vagy túlműködésével felborítható a kényes harmóniájuk.

Ha valakinél huzamosabb ideig hiányállapotok alakulnak ki, melyekre az alábbiakban térek ki, akkor előfordulhat, hogy az aurája (vagy annak egy része) kissé elbillen az egyik oldalra. Ezzel már szimmetriáját veszíti az emberi energiamező, ami további problémák kialakulásához vezethet. A legtipikusabb yin-yang diszharmóniára visszavezethető problematikák közé tartoznak a páros szerveket és testrészeket érintő gondok.

 

Hosszú volna egyesével felsorolni a tipikus yin-yang diszharmóniára visszavezethető problémákat, ezért engedd meg, hogy csak érintőlegesen foglaljam össze a főbb életterületeket:

 

  • életünk gyökerei (gyerekkori alapok)
  • szexualitás és párkapcsolatok
  • személyiségfejlődés és jellemfejlődés az önértékeléstől kezdve az önmegvalósításig
  • érzelemvilág hullámai és múltja
  • kommunikációs problémák
  • harmadik szem működése, pl.: egós gondolkodás
  • saját lelkiségünktől és az életfeladatainktól való elhangolódás

 

Ezek azok a főbb területek, ahol a legtöbbször szokott megmutatkozni a yin-yang egyensúlytalanság.

Ebből is látszik, hogy nem új keletű dologról van szól, hanem az emberiséggel egyidős tünetekről, melyek felnőttéletünk szinte bármelyik időszakában jelentkezhetnek és láncreakciókat indíthatnak el.

 

A női és férfi minőségű energiák harmonizálására fejlesztették ki az ősi egyiptomi misztériumiskolák beavatottjai az ANTE szertartást, melyet egy nap kivételével minden nap kétszer végeztek (reggel és este), hogy minél tökéletesebben szimmetriát, ezáltal minél akadálymentesebb energiaáramlásokat idézzenek elő aurájukban.

2017 nyarától a napvallás több rendezvényén is végezni fogjuk a résztvevőkön ezt a rövid és roppant hatékony spirituális szertartást. A részvétel: INGYENES.

Az ANTE szertartással kapcsolatos további részleteket és hasznos információkat a 2017. 07. 14-16. között megrendezésre kerülő Ébresztő Táborunkban fogok megosztani az érdeklődőkkel

Előzetes jelentkezés szükséges minden egyes programunk esetében!