Július 22. Az ősi egyiptomi újév spirituális ünnepe korhű egyéni és csoportos szertartásokkal

MINDENKI SZÁMÁRA AJÁNLJUK A MAHAT, TAHAT ÉS KEMET KA szertartásokat, mivel ezeket 2017-ben csak július 22-én, augusztus 5-én és 12-én végezzük!

Ezekről a szertartásokról a cikk végén olvashatsz rövid leírást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kemet Ka-nál előzetes koreográfia betanulása szükséges, amely nem eshet egybe a szertartás elvégzésének napjával.

Egyéni szertartások:

 • AMSZET: A PROBLÉMÁK LEVEDLÉSÉNEK EGYIPTOMI SZERTARTÁSA
 • ANHES HOTEP: ÉLETGYÓNÁS – ŐSEGYIPTOMI SZERTARTÁS
 • ATLANTISZI SZERTARTÁS – ISTEN BELSŐ HÍDJA
 • AURATISZTÍTÓ SZER
 • ENGRAM OLDÁS
 • HÁTRÁLTATÓ KARMA OLDÓ SZERTARTÁS
 • KEMET KA SZERTARTÁS
 • LELKI SÚLY OLDÁS – ŐSEGYIPTOMI SZERTARTÁS
 • MAHAT SZERTARTÁS
 • ÖNKORLÁTOZÓ KARMA OLDÓ SZERTARTÁS
 • SZEDZSEM IREF – ŐSEGYIPTOMI SZERTARTÁS
 • TAHAT SZERTARTÁS

Közös szertartások:

 • Ante (yin-yang) szertartás
 • Dór lélektisztító szertartás
 • Ízisz mantrája
 • Orion erőinek szere
 • Ozirisz mantrája
 • Szent Sólyom szertartása
 • Közös töltődés a abüdoszi templom hatalmas Élet Virágának energiáiból

Szeretettel várunk!

Időpont: 2017.07.22.

Előzetes jelentkezés szükséges minden egyes programunk esetében!

 

KEMET KA SZERTARTÁS

Ez egyfajta kitárulkozó szertartás és kiteljesedést elősegítő program. A „Ka-lélek” az emberben levő felső szikra, mely az emberi egó alá van temetve. A Ka az ember isteni forrásának kicsiny képmása az emberben, ezért a Kemet Ka szertartásokkal ezt az isteni alkotónkat erősítjük, tápláljuk és hozzuk működésbe. Kiterjesztésével a lélek nyitottabbá válik és tisztul. A rítus az egó szükségtelen, felesleges hatásait oldja és az éngörcsök feloldásában segít, így a személyiségfejlesztés kitűnő eszköze. Emellett előkészíti a lelket a karmaoldásra.

 

MAHAT SZERTARTÁS

A Mahat során Hórusz és Ízisz ősi beavató energiái vannak a segítségünkre. Ez a karma oldó szertartás a szeretet útján, az egység irányába vezet: régen megfagyott blokkokat és gátakat szabadít fel az aurában, s fejlesztő élethelyzeteket vonz be. A félelmeket elűzve segít abban, hogy az aura tisztaságot sugározzon, hogy a rossz helyzetek jóra forduljanak, s hogy a felesleges küzdelmektől megszabadulhassunk. A távlati célok megvalósításának az akadályait oldja, a reménységet táplálja és pozitív sugallatokat indít el. Rendkívül pozitívvá válik tőle az aura.

A Mahat az emberben rejtőző lelki tudás egy részét hozza közelebb a tudati szférákhoz, így egy magasabb szellemi cél felé tolja a beavatottat, hozzásegítve ahhoz, hogy lelke ezt a magasabb szellemi célt be is tudja teljesíteni.

A Mahat erősíti a lélek hovatartozás-tudatát, különleges egyediségét, s az egyívású lelkek egymásra találását. A Mahat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Fényben Élő kötöttségektől, magánytól és egótól mentes életet teremthessen önmaga számára.

 

TAHAT SZERTARTÁS

A Tahat nevű szertartás egy olyan tisztító ceremónia, amely azt üzeni, hogy a létezésünkkel teremtsük meg a földi békét, harmóniát, s benne önmagunkat. Azért szükséges az embernek megszabadítani magát az elfojtásaitól és regenerálódnia, mert a lényünket körbeölelő és átszövő energia- és információ-rendszer „elkoszolódik”, beszennyeződik a mindennapok során. Ez a folyamat elsősorban olyan elfojtások hatására megy végbe, mint amilyenek a gátlások, az öntudatlan védekezési mechanizmusok, az önérvényesítéstől való félelem, a konfrontációs félelem, bizonyos érzelmek előli menekülés, szégyenérzet, bűntudat stb. Amikor az emberben beindulnak a különféle helytelen védekezési és elhárító mechanizmusok tudattalan lelki áramlatai, amikor az ember csitítja magát, amikor félelmeit és fájdalmait kiutasítja a tudatából, amikor elfojt és visszatart valamit akár öntudatlanul is, akkor segít a Tahat.

Az ember hajlamos a nemkívánatos gondolatait, a kínzó érzéseit és a gyötrő emlékeit elfelejteni (eltemetni), de ezzel csak aláássa az önbecsülését és önbizalmát. Idővel a rengeteg belső feszültség és konfliktus oly hatalmassá válhat, hogy saját személyiségünk és lelkünk ellen fordulhatnak. Ezek az energia-lenyomatok testileg és lelkileg egyaránt megbetegíthetik az embert. A Tahat a Hold erejét felhasználva lépésről-lépésre segít megszabadulni az elfojtásainktól. Általa még ragyogóbbá válhat az ember fényruhája.

Jelentkezés

Email:  szernap@gmail.com

Telefon: 06 30 515-8802