A karma egyes típusainak oldása

Évek hosszú sora folyamán sokszor szembesültem azzal, hogy sok ember követi el ugyanazokat a hibákat: felidéz magában egy-egy negatív kimenetelű eseményt és ritkábban egymagában, gyakrabban beszélgetőpartnereivel azokon lamentál és siránkozik. Picit olyan ez, mint amikor az orvosi váróban egymásnak pletykálják el az emberek a bajaikat.

Bizony, az emberek tele vannak rossz emlékekkel, kudarcélményekkel, kisebb-nagyobb traumákkal, amelyeket folyamatosan fel-felemlegetnek.

De vajon feltetted-e már magadnak a kérdést, hogy ki vagy mi indítja el benned a múlt örökös felemlegetésének az igényét? Melyik az a részed, amely nem tud békében, nyugalomban maradni, hanem ingerenciát gerjeszt és érez arra, hogy az egész lényedet mozgósítsa és elárassza töménytelen mennyiségű negatív lelki hullámmal? S vajon kit vagy mit képes felizgatni, megdelejezni a hallgatóságban a sirámunk és a panaszáradatunk?

A szülők sokszor nem veszik észre, hogy elképzeléseik és elvárásaik milyen mély nyomokat hagynak gyermekeik lelkületébe, amelyek akár egy életre is bevésődhetnek a tudattalanjukba. Ez azért kétségbeejtő, mert így elvetik gyermekeik sorsába a sikertelenség és a kudarcélmények magvait.

A sérült személyiségrész felnőttként már magától értetődőnek veszi a döntéseit, s nem tudatosítja, hogy mit miért tesz, vagy nem tesz, illetve nem kellőképpen figyeli azt, hogy milyen egyéb alternatívák közül választhat az életben.

Az önkorlátozás tehát a legtöbb esetben rejtve marad, önkéntelen, tudattalan, úgyszólván egy mentális feltételes reflexszé válik. S még ha utólag fel is teszi nekünk valaki a kérdést: „Miért döntöttél így?” vagy „Miért viselkedtél úgy?”, akkor mi vagyunk a legjobban megdöbbenve a saját meggondolatlanságunkon.

 

Sok ember attól szorong, hogy belül úgy érzi, nem képes bizonyos dolgok meglépésére. Például, nem képes megtanulni valamit, nem képes megfelelni a szüleinek, nem képes a munkakörének megfelelően teljesíteni, nem képes egy boldog párkapcsolatot létesíteni valakivel, nem képes önfeledtté válni és így tovább. Ez a mechanizmus itt nem torpan meg, ugyanis az illető ilyenkor továbbgörgeti maga előtt ezt a gondolatmenetét és addig-addig csűri-csavarja, amíg önkorlátozásának megfelelően át nem színezi a jövőjét is. Ennél fogva a „nem vagyok képes” állapotból a „nem leszek képes” szintre lép. A „nem érdemlem meg” helyzet kivetítődik a jövőre és lesz belőle „nem leszek rá méltó”; „nem leszek hozzá elég jó”; „nem leszek rá képes” érzés.

Így gyakorlatilag az ember demotiválttá teszi saját magát. Elhiteti magával, hogy képtelen konstruktívan megoldani a helyzetet és szembenézni egy kihívással. Az teljesen mellékes, hogy ez a kihívás mások számára csip-csup vagy tekintélyes, fő, hogy az emberi személyiségre ez esetben bénítóan hat.

Józan ésszel és racionális gondolkodással semmire sem megy az ember, ha egyedül érzi magát és benne fő a saját önkorlátozó karmájának levében. Mert maga a helyzet éppen úgy alakult ki, hogy az önkorlátozó viselkedésminta megkerülte a racionális elmét. Általában egy olyan életkorszakban keletkeznek – főként érzelmi szinten – az önkorlátozások, amikor még az énvédő mechanizmusaink fejletlenek, vagy akikkel szemben elve nyitottak vagyunk és bizalmi alapon kritikátlanul fogadjuk el a véleményüket. Például, egy gyermek úgy érezheti, hogy a szülő szinte isteni hatalmat gyakorol felette, amennyiben életének ura, s bármivel büntetheti vagy megjutalmazhatja kedve szerint.

Másik közismert eset, amikor a párok hatalmi játszmái közepette a domináns fél tartja elnyomva a párját, s ezzel minduntalan táplálja választottja amúgy is meglévő kishitűségét és gyámoltalanságát. Az ilyen és ehhez hasonló attitűddel az élet szinte minden területén találkozhatunk, ezért tartom fontosnak ezek megszüntetését. Ellenkező esetben az önkorlátozó karma szélsőségesebb formát öltve hátráltató karmává alakulhat át, ami a végzetes önigazolások labirintusába csalja be az embert.

 

Az önkorlátozó karma oldására a Napvallás lehetőséget kínál. Mivel álláspontunk szerint a valódi megoldás a döntéseink tudatosítása, ezért minden olyan önkorlátozó karmikus blokkot fel kell szabadítani, amely az éberségünk és a tudatosságunk útjában áll.

Ez a típusú karma oldás ősi egyiptomi szertartás keretébe egyfajta isteni tudás és egy karma oldó erő ötvözetével történik. Az isteni tudás lényegében annak eldöntéséhez szükségeltetik, hogy az éppen aktuálisan ható oldható karmát meg lehessen különböztetni a még nem oldható karmától. Értelemszerűen a karmát oldó erőre pedig a blokk megszüntetéséhez van szükség.

 

Azonban, a Napvallás eme rítusa nem ebben merül ki, ugyanis ez a szertartás a tekintetben is egyedülálló, hogy mind a hét csakra szintjén átvizsgálható az adott személy karmikus helyzete, ily módon megállapítható, hogy milyen életterület(ek)re fejti korlátozó hatását az adott karma. Ezt a vizsgálatot természetesen minden egyes csakra esetében külön-külön kell elvégezni. Amennyiben egy-egy energiaközpontnál oldható a jelenvaló karma, akkor már semmi akadálya nincs ennek a spirituális szertartásnak.

 

Az önkorlátozó karma oldást követően az is megállapítható, hogy hozzávetőlegesen milyen mértékben sikerült feloldani a blokkokat, illetve szükséges-e esetlegesen még néhány további oldás vagy sem. Végül, a szertartásban részesülő arról is tájékozódhat, hogy milyen életterületeken számíthat változásra, és milyen egyéb lépéseket tehet személyisége harmonizálása érdekében.

Az év minden napján végezhető, nem csak kiemelt szakrális ünnepek és karma oldó napok alkalmával!

A szertartás vezetője: Száraz György

Boldog napot!
Száraz György

Csatlakozás

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél együtt tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom a Napvallás programjait!

Az alábbi eseményeinken vehetsz részt:

  • Istentiszteletek
  • Aurafejlesztő és Meditációs Klubok
  • Szer-napok (Szent Ünnepnapok)
  • Főnix programok
  • Karma oldó napok
  • Egómentesítő Klubok és Szertartások
  • Elvonulások
  • Bel- és Külföldi zarándoklatok

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk megismerésének és felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban, a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ isteni rendjének helyre állításához.