MAHAT – A VILÁGMINDENSÉG RENDJÉNEK HELYREÁLLÍTÓ SZERTARTÁSA

 

A napvallás nyári időszakban végzett, úgynevezett szoláris szertartásai közül a legkülönlegesebb rítust szeretném bemutatni a számodra. Mivel válogatás nélküli közönséghez szólok, engedd meg nekem, hogy egyszerűen, lényegre törően, mégis szabatosan fogalmazzak e rangos ceremónia szemléltetése kapcsán!

 

A Mahat ősi egyiptomi szó, ami nem összetévesztendő egy indiai, hasonló csengésű szóval, minthogy semmi köze sincs hozzá.

Mindent egybevetve, a Mahat a világmindenség rendjének helyreállító szertartása volt az ókori Egyiptom aranykorában. Ez állt a különféle vallási-beavatási szertartások középpontjában. Ezt lehetett elérni és megkapni akkor, ha a papnövendék már nem csak elméletileg és szellemileg volt képben, hanem a lelki tisztulását komolyan, módszeresen és rendszeresen gyakorolta. Lényegében sokat elárult valakiről, ha ő már részesülhetett a Mahatban. Az avathatóságot egyébként miként akkor is, úgy ma is, az erre kiválasztott, spirituális képességekkel rendelkező személy döntötte el.

 

A Mahat során ősi beavatási erőket alkalmazunk. Ebben Ré, a Napisten és Ízisz istennő energiái vannak a segítségünkre. Erről többet közvetlenül a beavatás előtt osztunk meg résztvevőkkel, neofitákkal.

Most hadd térjek rá a szertartás gyakorlati jelentőségére, avagy hasznára!

Ez a szertartás egy olyan feloldódás, ami a szeretet útján, az egység irányába vezet.

A Mahat energetikai blokkokat és gátakat szabadít fel az aurában, s fejlesztő élethelyzeteket vonz be a résztvevő életébe.

A távlati célok megvalósításának az akadályait oldja, a reménységet táplálja, és pozitív sugallatokat indít el, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Ez azt jelenti, hogy az illető kisugárzása érezhetően megváltozik, rendkívül pozitívvá válik.

A Mahat olyan mélyen levő dolgokat old fel, amelyek régen „megfagytak” az emberben. A félelmeket elűzve segít abban, hogy az aura tisztaságot sugározzon, hogy a rossz helyzetek jóra forduljanak, s hogy a felesleges küzdelmektől megszabadulhassunk.

A Mahat az emberben rejtőző lelki tudás egy részét hozza közelebb a tudati szférákhoz, így egy magasabb szellemi cél felé tolja a beavatottat, hozzásegítve ahhoz, hogy lelke ezt a magasabb szellemi célt be is tudja teljesíteni.

A Mahat az előbbi hatásokon túlmenően erősíti a lélek hovatartozás-tudatát, különleges egyediségét, s az egyívású lelkek egymásra találását.

A Mahat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Fényben Élő (így hívják a napvallás gyakorlóját) kötöttségektől, magánytól és egótól mentes életet teremthessen önmaga számára.

A Mahatról még azt érdemes tudni, hogy rendszeresen, a főbb ünnepekkor végezték Egyiptomban. Nem egyszeri, hanem többször ismételt rítusról van szó, mely a napvallás szerves részét képezi. Ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal mindenkinek elvégezzük, hanem azt, hogy minden évben van rá lehetőség egy vagy két alkalommal. (Mivel nyári szertartás.)

Az egyiptomi beavató templomok mellett rendszerint volt egy tó, amely attól lett szent tó, hogy időről időre a főpapok bizonyos planetáris energiákkal töltötték fel a vizét. Nincs ez másként a Mahatnál sem. Ez esetben a tömény naperővel feltöltött medencében zajlik a szertartás.

A Mahat egy annyira komplex szertartás, hogy hozzá egy meglehetősen komoly filozófia is társul. Magyarul, olyan életelvek elsajátítása, melyek által mindenki átszellemítheti az életét és lelkileg felszabadulhat. Ebben túlzás nélkül állíthatjuk, hogy páratlan segítséget nyújt a MAHAT, mivel amit ez a szertartás tud, azt a többi nem pótolhatja.

Ebbe a filozófiába is betekintést nyerhet az érdeklődő a közeljövőben valamelyik napvallásos programunk keretében.

Előzetes jelentkezés szükséges minden egyes programunk esetében!

MINDENKI SZÁMÁRA AJÁNLJUK A MAHAT, TAHAT ÉS KEMET KA szertartásokat, mivel ezeket évente csak egy-két alkalommal végezzük!