TAHAT – AZ ELFOJTÁSOKTÓL VALÓ MEGTISZTULÁS SZERTARTÁSA

 

A napvallásnak a nyári energetikai időszakára eső rituáléi közül az egyik legkülönlegesebb szertartását szeretném bemutatni, melynek neve TAHAT.

A Tahat nevű szertartás egy olyan tradicionális tisztító ceremónia, amely azt üzeni, hogy a létezésünkkel teremtsük meg a földi békét, harmóniát, s benne önmagunkat.

Ennek a nemes célnak az elérését oly módon támogatja, hogy nem a környezetünkben élő embereket kívánja megváltoztatni, hanem saját magunkat: azzal, ahogyan gondolkodunk, ahogyan beszélünk, ahogyan viselkedünk.

A Tahat szertartásra azért van nagy szükség, mert az emberi testet körbeölelő és azt átszövő energia- és információ-rendszer „elkoszolódik”, beszennyeződik a mindennapok során.

Minden embernek napi szinten kellene tisztítania és regenerálnia saját magát. Számtalan okot fel lehet sorolni, hogy miért nem vagy csak részben valósult ez meg. Pl.: gátlások, az öntudatlan védekezési mechanizmusok, az önérvényesítéstől való félelem, a konfrontációs félelem, bizonyos érzelmek előli menekülés, szégyenérzet, bűntudat stb. A végeredményt tekintve, az emberek erőterében sok a negatív idegi energia, a különféle kudarcélmények nyomán kialakult energetikai zavar, amit ki nem élt vágyak és meg nem élt tervek okoznak. Ezeket a tudatalatti vágyakat, elképzeléseket, elfojtásokat és gátlásokat okozó energetikai szövevényt oldja ki az aurából a Tahat.

Az önsorsrontó folyamatok elsősorban az elfojtások hatására mennek végbe. Amikor az emberben szinte reflexszerűen indulnak be a különféle helytelen védekezési és elhárító mechanizmusok tudattalan lelki áramlatai, amikor az ember csitítja magát a konfliktusok elkerülés miatt, vagy amikor félelmeit és fájdalmait kiutasítja a tudatából, mert nem akar tovább szenvedni, illetve amikor elfojt és visszatart magában valamit akár öntudatlanul is, akkor segít a Tahat.

Az ember hajlamos a nemkívánatos gondolatait, a kínzó érzéseit és a gyötrő emlékeit elfeledtetni magával (vagy eltemetni magában), de ezzel csak aláássa az önbecsülését és önbizalmát. Idővel a rengeteg belső feszültség és konfliktus oly hatalmassá válhat, hogy saját személyiségünk és lelkünk ellen fordulhatnak. Ezek az energia-lenyomatok testileg és lelkileg egyaránt megbetegíthetik az embert. Ilyenkor jöhet jól a TAHAT felszabadító, oldó hatása.

A Tahat a Hold erejét felhasználva lépésről-lépésre segít megszabadulni az elfojtásainktól. Általa még ragyogóbbá válhat az ember fényruhája.

A Mahat nevű szertartáshoz hasonlóan a Tahat is egy szent tóban (medencében) végzett szertartás volt Egyiptom fénykorában. Rendszeren újra meg újra elvégezték a papok a tisztulni vágyókon. Ilyenkor a szent tó vizét magas rezgésű holderővel telítették és ebben végezték el az elfojtások feloldását.

Ennek a tisztító rítusnak egyik különlegessége abban áll, hogy a jelölt előre meghatározhatja magában azt a három „komplexusát”, belső akadályát vagy elfojtását, amelytől meg kíván szabadulni a Tahat alatt.

Mivel a 2017-es esztendő a Nap uralma alatt áll, a szoláris energiák támogatják a tudatosság, az éberség, a megértés és a tisztánlátás fejlesztését. Egyebek mellett ezért is tanácsos részesülni akár többször is a TAHAT üdvös energiáiból!

A Tahat filozófiája jól definiálható és átlátható: bűn nélkül, harmóniában és békében élni önmagunkkal és a többi lélekkel. Ennek megvalósításában egyik állomás a napvallás Tahat szertartása

 

Előzetes jelentkezés szükséges minden egyes programunk esetében!

MINDENKI SZÁMÁRA AJÁNLJUK A MAHAT, TAHAT ÉS KEMET KA szertartásokat, mivel ezeket évente csak egy-két alkalommal végezzük!