Istenszeretet és istenhit a magyarság lelkében

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a maga módján higgyen Istenben. Mindenki önállóan döntheti el, hogy számára a szeretet milyen módozatai gyakorolhatók és kivel szemben hol apad ki belőle a szeretet. Számomra azonban nem léteznek ilyen határok, mert az igazi szeretetben élő még az ellenségeit is szereti valamiképpen!

Vonzalmaink és ellenszenveink minduntalan mozgásban tartják és táplálják önzőségünket és utálatunkat. Nem szeretjük magunknak bevallani, hogy az isteni törvényeket sajátosan értelmezzük: olykor érvényesnek tartjuk magunkra, olykor nem; sokszor elsősorban másokra vonatkoztatjuk, míg önmagunk szeretünk kibújni a felelősségvállalás alól.

Az emberiség a szeretetből és a hitből is viszonyfogalmakat csinált – feltételekhez kötötte a szeretetét és a hitét. De most szólok, hogy ennek semmi köze a magyarság lelkületéhez.

Aki nem képes szeretni, az hitetlen. A vonzás és a taszítás bűvöletében élő nem a jóságot képviseli, hanem a szenvedélyt!

Az, hogy ki melyik erőnek a szolgálatában áll, az nem a szimpatikus személyeknél dől el, hanem az ellenségeinkkel, a riválisainkkal, a kellemetlenkedőkkel kialakított viszonyulásainkban. Ezek a helyzetek ugyanis az igazi vizsgák a Sors részéről, ahol sokan leszerepelhetünk. Itt mutatkozik meg ugyanis, hogy bort (a vonzás-taszítás elvét) iszunk és vizet (elfogadáson alapuló szeretet princípiumát) prédikálunk-e.

A magyar nép a Teremtő népe, aki a Naphoz hasonlóan szórja a sugarait mindenkire. Jól néznénk ki, ha a Nap bizonyos emberekre csak azért nem sütne, mert őket jónak tartjuk, míg másokra nem. A beavatott bizonyos értelemben Nappá válhat, aki mindig képes a Fényt sugározni magából, míg az átlagember csupán egy tükör, aki csak akkor világít, ha a Nap éppen süt és nem takarják el a felhők.

A közgondolkodás és a közhiedelmek tele vannak gyűlölködéssel, irigykedéssel, indulatokkal és félelmekkel és ezek hatnak a beavatás útján járókra is. Valljuk be, hogy ezeket szeretjük kivetíteni magunkból és ráaggatni egyes személyekre: anyósra, szomszédra, ex-barátokra és ex-barátnőkre, bevándorlókra, miniszterekre, közszereplőkre stb. Ilyenkor vajon hová tűnik el belőlünk az istenhit és az istenszeretet?

Ha én hiszek Istenben, akkor a megpróbáltatások közepette is hiszek.

Ha én tudom, hogy Isten szeretete hatja át a Mindenséget, akkor nem állítok fel határokat – főleg nem a szeretet előtt.

Ha elfogadom, hogy a magyarság istenszerető nép, akkor én a nehézségekben is gyakorlom a FÉNY törvényeit, melyek a következőkre vonatkoznak: BÉKE, SZERETET, MEGBOCSÁTÁS, IGAZSÁG, JÓSÁG, REND, TÖRVÉNY, EGYSÉG, ÖSSZETARTOZÁS…

Úgy nem lehet egységet teremteni, hogy közben elkülönülök a másiktól. Ahogyan megbocsátani se lehet úgy, hogy közben utálom a másikat azért, amit velem tett. Úgy nem lehet békét teremteni, hogy közben szavaimmal mérget csepegtetek mások fejébe. Ehhez hasonlóan a felebaráti szeretet is ismeretlen fogalom marad az érdekemberek számára.

Aki élő kapcsolatban áll az angyalok világával, miként a pálosok is tették, illetve aki a jövőben majd a krisztusi szeretet sugárzásában szeretne élni, aki átérzi belülről a magyar lelkület nemességét és hivatását, az ne állítson fel határokat ott, ahol a hit és a szeretet ereje képes volna továbbáradni és valami jót elindítani. Nyilván ott van a legnagyobb szükség a Fényre, ahol a legnagyobb a Sötétség. Ha megvonom a Fényt a rászorulótól, akkor éppen a küldetésem lényegi részét szalasztom el.

Arra buzdítanék minden Fényben Élőt, hogy hozzon áldozatot: áldozza fel kicsinyes, önző, beszűkült gondolkodású, illuzórikus énjét saját belső temploma oltárán, hogy felszabadulhasson lelkéből a teremtői fény, hogy eláraszthassa végre aurája és vele együtt élete minden szegletét.

Ne feledd, a Fény Te vagy! Válj Fényben Élővé! Járd be önfelszabadító utadat, melyet a Teremtő kijelölt számodra! Teljesítsd, amiért leszülettél és lépj kapcsolatba a benned élő Úrral! A magyar lélek képes rá, az egós embernek viszont ez sohasem sikerülhet, amíg fel nem adja hamisságát.

Boldog napot!
Száraz György

Az emberiség aranykorának beindítása a „Mindenség vallásával” – A spirituális ébredés csupán a kezdet! 

Meg vagyok győződve arról, hogy az emberiség aranykora a mi részvételünkkel fog működésbe lendülni. A Teremtő számít azokra az emberekre, akik komolyan veszik őt és a terveit. Átalakító időket élünk, a tendenciák világosak: a félelem és a sötétség idejének paradigmájából el kell jutnunk a Mindenséggel összekapcsolódó béke és a harmónia aranykorszakáig.

Elgondolkodtál már azon, hogy miért nevezik aranykornak az aranykort? Csupán azért, mert az arany a legnemesebb fémek egyike? Az aranykor arról kapta a nevét, hogy azt a Nap által elvontan és valósan is megtestesített és közvetített tiszta isteni FÉNY ragyogja be.

A Nap itt csupán jelkép, ami a legmagasabb rendű lényre, a TEREMTŐRE utal. A Teremtő fénye pedig arany és fehér, mivel tiszta és nemes. Amikor ez az isteni fény betölti az embert, akkor isteni tudatra ébred – belülről. Így képletesen a Nap/Fény kezd el sugározni belőle, mely minden nemes és tiszta tulajdonsággal felvértezi az embert. Így lesz szuperember, őseredeti ember, nagybetűs EMBER.

Az aranykorszak nyitányán az emberiségnek szakítani kell a nem működő és csalfa hiedelmeivel. Ezt a célt szolgálják a változások: a világot azért állítják fejetetejére az isteni erők, mert az emberiség irányítói közé olyan mélyen beitták magukat a Gonosz/Sötétség erői, hogy ők sohasem engednék át önszántukból az irányítást. Ennek igazolásához és belátásához csak körbe kell nézni: a világ politikai, gazdasági, katonai vezetői és nem egyszer vallási irányítói is olyan erők befolyása alatt tevékenykednek, melyekről csak az elvakult és bigott emberek hiszik, hogy a szebb jövőnket szolgálják.

Nem nehéz belátni, hogy egy olyan eszmére van szükség, amely összefogja, tömöríti és egységesíti az emberiséget. De nem egy hamis ideológia mentén! Véleményem szerint a harmónia a megoldás.

A válságok és a mai pénzuralmi rendszer azt az érdeket szolgálja, hogy a diszharmónia fenntartható és elhúzódó legyen, mivel amíg az emberek feje és szíve zavaros, addig nem tudnak – vagy nem akarnak – aktívan részt venni a változásokban.

A „Mindenség vallása” egy olyan alternatív kifejezése, amit én alkottam. Ez egy olyan Napvallás, illetve Egységvallás volna, amely figyelembe veszi külön-külön az egyes népcsoportok lelkületét, miközben egyetlen Teremtőt jelöl meg végső, hangsúlyozom, végső forrásként.

Szerintem az emberiség első vallása, ősvallása és archaikus hagyománya ilyen lehetett. Az általam is képviselt Napvallás erre az ősképre épít. A magyarság ezt az ősképet őrzi és képviseli lelkében, ami természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy több más nép és kultúra is rátalált erre a csodára. De a csoda mára szinte teljesen elveszett, az emberek tudatlansága és téveszméi vették át helyét az eredeti filozófiának, amelynek az előttünk álló aranykorban vissza kell térnie. A Teremtővel való egységünk és a Teremtőben gyökerező testvériségünk – mely az egész emberiségre vonatkozik – nem fakadhat másból, mint emlékezésből. Emlékeznünk kell arra, hogy kik vagyunk. Ez a Napvallás által nyújtott beavatás. (Emlékeztetőül: a vallás szó latinul religio, aminek a jelentése: újra összekötni, újra összekapcsolni)

Vélemény szerint, amíg valaki nem képes túllépni a régi vagy éppen a legújabb hiedelmein, addig valamennyire elkülönül a Mindenségtől. A Szent Szellem, a mindent átható Szellem a bizonyítéka annak, hogy minden teremtés és teremtmény forrása végső soron közös. A magyar-nem magyar, pogány-keresztény, muszlim-gyaur, hívő-hitetlen stb. kettőségeket csak az aranykori tudatosságban élő, lelki kapcsolatokban gondolkodó, új kori emberiség lesz képes meghaladni.

A kvantumfizika már megerősíti a mindent mindennel összekapcsoló és beágyazó energia- és tudatmezők létezését. Tehát a tudomány e tekintetben nem mond ellent a vallásnak. Az emberiség kollektív tudatmezőjébe kapcsolódj be Te is aktív és éber állapotban. Válj Te is Fényben Élővé! (Így hívják a Napvallás, az Egységszemlélet gyakorlóját!) 

Szabadulj meg minden olyan tévképzettől, mely éket ver és falat emel közéd és embertársaid közé!

Árassz harmóniát a világba!

Sugározd a Fényt a környezetedbe! Az embernek, a Földnek, a Naprendszernek, a Tejútnak, a Világmindenségnek és a Teremtőnek a részeivel kölcsönös függőségben élünk. Ez a létezésünk alapja. Az aranykorban minden ember érzékelni fogja ezt az összeköttetést. A beavatottak viszont már most is képessé tehetik magukat erre, ha figyelmüket befelé irányítják a harmóniára és minden harmóniaellenes hatást kiegyenlítenek magukban fizikai, érzelmi, gondolati és spirituális szinten!

Nem lehet eléggé hangsúlyoznom, hogy rendkívül fontos időben öltöttél testet. Olyan változások következnek, melyek szükségszerűek és egy jobb korszakba vezetnek át bennünket. A megpróbáltatások rövid terminusához nap mint nap közelebb kerülünk. Eközben DNS-ünket és lelkünket áthatják az új korszak erői, melyek megoldásokat, gyógymódokat és békét teremthetnek az emberben, ha él az általuk nyújtott lehetőséggel.

A változás és a karmikus tisztulás sohasem fáklyásmenet, de aki már most elkezdi, annak minden esélye megvan a sikerre. Ismerd meg, hogyan működik a Teremtés, az Élet és benne a sokféle Lélek. Az univerzális energiamezők mindig is jelen voltak az életünkben, csak nem figyeltünk rájuk kellőképpen. A lelked mindig készen áll arra, hogy megismerd Őt. Ne torzított vallási és tudományos doktrínák szemüvegén keresztül tekints magadra, embertársaidra és a világra, hanem a végtelen szeretet és fejlődőképesség jegyében.

Aki hisz, az nem aggódik, hanem önmagán dolgozik. Köszönöm, hogy elolvastad a cikkemet, mert már az is sokat számít! Ha időd és erőd engedi, teremts békét és harmóniát önmagadban minden nap!

Tegyél azért, hogy a világ kiemelkedjen a káoszból!

Sose feledd, hogy minden változás – még a legszörnyűbb is – Isten terveit szolgálja!” 

Csatlakozás

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél együtt haladni az úton, akkor figyelmedbe ajánlom a Napvallás programjait!

Az alábbi eseményeinken vehetsz részt:

  • Istentiszteletek
  • Aura és Meditációs Klubok
  • Szer-napok (Szent Ünnepnapok)
  • Főnix programok
  • Karma oldó napok
  • Egómentesítő Klubok
  • Ébresztő Elvonulások
  • Bel- és Külföldi zarándoklatok

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk megismerésének és felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban, a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ isteni rendjének helyre állításához.