Mit takar egy istentisztelet a napvallás keretein belül?

A napvallás az igazi, lelki alapon működő hit egyéni átélését igényli, ugyanakkor számos olyan szakrális eseményt, szertartást is magába foglal, amelynek során csoportos (kollektív) spirituális élményekre kerülhet sor. Ilyenek például az év kiemelt időszakaiban a SZER-NAPOK (szakrális ünnepek) és az égi energiákból történő KÖZÖS TÖLTŐDÉSEK, valamint az ISTENTISZTELETEK, amelyekre szombatonként kerül sor.

Hol zajlik a hitélet gyakorlása?

A hitélet elsősorban a Naptemplomunkban zajlik.

A napvallás istentiszteletei elsősorban a napvallás megszentelt székhelyén, Dunakeszin történnek, de van rá példa, hogy ősi szent helyekre zarándokolunk el és ilyen nagy energiájú helyeken tartunk Szert.

Aki ezt az életfilozófiát a hitélet során sikeresen elsajátítja, az fokról-fokra beavatást nyer a misztériumokba és „Fényben Élővé” válik.

Mindenki értékes a napvallás számára!

Íme, egy kis ízelítő a napvallás tanításaiból, melyek az egó-mentességet célozzák:

„Ne minősítsetek másokat! Ne minősítsétek magatokat! Ne tegyétek fel magatokat semmilyen polcra és ezt másokkal se tegyétek, és másoktól se várjátok.

Sértődésetek oka: ha nem a szerint viselkednek veletek, amilyen szintre ti helyezitek magatokat. Ez egó!!! Nincs polc, mindenki értékes!”

Szükségünk van-e hiteles és megbízható önismeretre?

A napvallás tanítása szerint elsősorban önismeretre kell szert tennünk.

Előbb vagy utóbb mindenkinek az önismeret rögös útját kell bejárnia. Nem mindenki ebben az életében hivatott elérni a “Határtalanság” állapotát, de Fényben Élővé bárki válhat, s a napvallás ösvényét bárki járhatja, aki egyetért a napvallás elveivel, értékrendjével és hajlandó gyakorolni azokat a vallási szertartásokkal együtt.

Vár-e a napvallás egy bizonyos megváltóra?

Mindenki egyénileg válthatja meg önmagát úgy, hogy testi, lelki és szellemi cselekedetei révén a benne jelen lévő Isten vezetése alá rendeli magát. Ily módon egy égi híd alakul ki benne, amely a szívét Istennel köti össze. 

Ez az állapot főként a tudatosság fejlesztésével, egótlanodással, a hibánk (negatív karmánk) kijavításával, tudáson alapuló hit által, és harmonikus élettel válik átélhetővé. A szentek és Jézus Krisztus visszatérésben azonban hisz a napvallás. A „végső időkre”, pontosabban a korszakváltásra vonatkozó tanításokban szerepel az eredeti, isteni eszmék, tanítások átadása és a tévhitek, hamisságok leleplezése.

Mi tudható még a hiteles önismeret, életgyakorlat és a megváltás megvalósításáról?

A napvallás során nem egy könyv vagy egy tekintélyszemély, hanem maga Isten irányít.

A napvallás azt taníthatja meg neked, hogy hogyan engedd el magadat, és miként tudod átadni magadat a felsőbb irányításnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy benned és általad a felsőbb, vagy isteni Éned munkálkodhasson. (Ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten képmásai és szerves részei vagyunk.)

Miért tölti ki a hitélet javarészét a sokféle szertartás?

Mint korábban is említettem, mi felelevenítjük az ősi tudást. Ez a transzcendens látásmód és a szertartásos életvitel arra tanít, hogy emberek saját maguk győződhessenek meg arról, hogy mit is hordoznak magukban, és a bennük rejlő isteni mag hogyan juthat el a saját felsőbb Énjéhez, amely Én a Teremtőből való. Megtanulhatod, hogy az életedet hogyan tudod teljes egészében az Egység szolgálatába állítani.

Milyen alapbeavatás a napvallás keresztelő szertartása?

A napvallásnak egyedi keresztelő szertartása van, amely egy fontos állomás a résztvevők lelki fejlődésében.

Az ember a napvallás szertartásai által felnő, s lelke irányító szerephez jut. Így az eddig szunnyadó tudatossága ébredező, majd éber és egyre tágabb tudatállapotba kerülhet.

Ezzel párhuzamosan az ember lappangó spirituális érzékszervei és képességei fokozatosan beindulhatnak, aktiválódhatnak és kibontakozhatnak. Ezen az úton egy fontos állomás a keresztség.

Milyen ünnepnapok vannak a napvallásban?

A Szer-napok a Napvallás kiemelt jelentőségű ünnepnapjai. A szent évkör spirituális szempontból kiemelt szakrális időszakaihoz és eseményeihez kapcsolódnak a Szer-napok, vagyis a szertartások végzésre legalkalmasabb napok és hagyományos ünnepek.

A napvallás legfőbb szakrális ünnepnapjai az évkörben:

  • Téli Szer-napok (február 1-4.)
  • Tavaszi napéjegyenlőség (március 21. és környéke)
  • Nyári napforduló (június 21. és környéke)

A napvallás zarándoklatai

Minden évben az energetikai szempontból kiemelt időszakokban Horváth Zoltán és Száraz György iránymutatásaival szent zarándoklatok keretében igyekszünk felkeresni a Kárpát-medence és a nagyvilág számunkra legmegfelelőbb nagy energiájú, szakrális helyszíneit.

Jártunk már Egyiptomban, Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Erdélyben és Nagy-Britanniában.

Belföldön rendszeresen szervezünk úgynevezett töltődéseket, melyekhez minden érdeklődő csatlakozhat, aki lelki-energetikai feltöltődésre és felfrissülésre vágyik.

Pálos kolostorok, titkos beavató helyek, angyali erőterek, égi kapuk és egyéb nagy energiájú helyek szerepelnek rendszeresen a programjainkban.