Mit takar egy istentisztelet a napvallás keretein belül?

A napvallás az igazi, lelki alapon működő hit egyéni átélését igényli, ugyanakkor számos olyan szakrális eseményt, szertartást is magában foglal, amelynek során csoportos (kollektív) spirituális élményekre kerülhet sor. Ilyenek például az év kiemelt időszakaiban a SZER-NAPOK (szakrális ünnepek) és az égi energiákból történő KÖZÖS TÖLTŐDÉSEK, valamint az ISTENTISZTELETEK, amelyekre szombatonként kerül sor.

A napvallás minden szintjén és szakrális eseményén a szentséghez való tiszta és harmonikus hozzáállás, tudatállapot és lelkület követendő, hiszen a vallásgyakorlás a legszentebb cselekedetek közé tartozik, amit ember végezni képes.

A napvallás istentiszteleteit szombati napokon tartjuk. Ezek a vallási összejövetelek nem csupán hasznosak, hanem fontosak is a lélek és a szellem testben való összeköttetésének céljából, melynek elérése a karma elégetését, az egómentességet, illetve jobb, harmonikusabb életet eredményez.

(Ego alatt torz személyiségünk hibáit, gyarlóságait és tökéletlenségeit értjük, amelyektől szeretnénk megszabadulni, így különböztetve meg azt a tiszta, isteni énünktől, a lelkünktől.)

A napvallás istentiszteletei során az ősi egyetemes isteni bölcsesség útját járva végezzük a korhű szertartásokat: vallási rituálékat, napköszöntő és naptisztelgő ceremóniákat, fohászokat, meditációkat, auratikus szertartásokat, kérünk áldásokat, valamint végzünk még lélektisztító és lélekerősítő szertartásokat is.

A napvallás segít helyreállítani és fenntartani a test, a lélek és a szellem harmóniáját, továbbá szakrális energiákkal táplálja a lelket és emeli a szellem rezgését, hogy az ember visszatalálhasson eredeti forrásához, felsőbb Énjéhez, aki a Teremtővel egylényegű. Ezzel járulhat hozzá mindenki a világ békéjéhez és harmóniájához.

Az istentiszteletekre a Fény Evangéliuma Egyesület keretein belül kerül sor.

Hol zajlik a hitélet?

A hitélet elsősorban a Naptemplomunkban zajlik.

A napvallás istentiszteletei elsősorban a napvallás központjában, Dunakeszin történnek a Fény Evangéliuma Egyesület megszentelt székhelyén, ugyanakkor van rá példa, hogy ősi szent helyekre zarándokolunk el, és ilyen nagy energiájú helyeken tartunk Szert.

Aki ezt az életfilozófiát a hitélet során sikeresen elsajátítja, az fokról-fokra beavatást nyer a misztériumokba és „Fényben Élővé” válik.

Mindenki értékes a napvallás számára!

Íme, egy kis ízelítő a napvallás hitelveiből, melyek az egómentességet célozzák:

„Ne minősítsetek másokat! Ne minősítsétek magatokat! Ne tegyétek fel magatokat semmilyen polcra, s ezt másokkal se tegyétek, és másoktól se várjátok.

Sértődésetek oka: ha nem a szerint viselkednek veletek, amilyen szintre ti helyezitek magatokat. Ez ego!!! Nincs polc, mindenki értékes!”

Szükségünk van-e hiteles és megbízható önismeretre?

A napvallás alapelvei szerint elsősorban önismeretre kell szert tennünk.

Előbb vagy utóbb mindenkinek az önismeret rögös útját kell bejárnia. Nem mindenki ebben az életében hivatott elérni a “Határtalanság” állapotát, de Fényben Élővé bárki válhat, s a napvallás ösvényét bárki járhatja, aki egyetért a napvallás elveivel, értékrendjével és hajlandó gyakorolni azokat a vallási szertartásokkal együtt.

Az önismeret nem más, mint valódi és teljes önmagunk tudatossá tétele, feltérképezése és megismerése, a belső rejtetett dimenzióikat is beleértve. A szellem és a lélek feltárása pedig elvezeti az embert a benne szunnyadó isteni lehetőségek aktivizálásához, továbbá a lényében eltárolt információk és képességek felszínre kerüléséhez.

Ebben a következő elvet követjük: előbb önmagunkban, valamint a saját életünkben kell békét és harmóniát teremtenünk, majd csak azután következik a béke és a harmónia létrehozása a világban oly módon, hogy a béke és harmónia állapotát (fényét, energiáját) átsugározzuk a környezetünkbe a gondolataink, a beszédünk, a tetteink és a példamutatásunk által.

A sorrend lényeges! Ehhez a lelkünket korlátozó eszméktől és hátráltató erőktől kell megszabadulnunk. Ennek elérésében szertartások vannak a segítségünkre. Erről is szól a napvallás hitgyakorlati rendszere.

Vár-e a napvallás egy bizonyos megváltóra?

Mindenki egyénileg válthatja meg önmagát úgy, hogy testi, lelki és szellemi cselekedetei révén a benne jelen lévő Isten vezetése alá rendeli magát. Ily módon egy égi híd alakul ki benne, amely a szívét Istennel köti össze. 

Ez az állapot főként a tudatosság szertartásos edzésével, egótlanodással, a hibáink (negatív karmánk) kijavításával, tudáson alapuló hit által, és harmonikus élettel válik átélhetővé. A szentek és Jézus Krisztus visszatérésben azonban hisz a napvallás. A „végső időkre”, pontosabban a korszakváltásra vonatkozó kinyilatkoztatásokban szerepel az eredeti, isteni eszmék, dogmák átadása és a tévhitek, hamisságok leleplezése.

Mi tudható még a hiteles önismeret, életgyakorlat és a megváltás megvalósításáról?

A napvallás során nem egy könyv vagy egy tekintélyszemély, hanem maga Isten irányít.

A napvallás arra ösztönözhet Téged, hogy hogyan engedd el magadat, és miként tudod átadni magadat a felsőbb irányításnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy benned és általad a felsőbb, vagy isteni Éned munkálkodhasson. (Ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten képmásai és szerves részei vagyunk.)

Az új és egyben régi napvallással az ember megélheti és megtapasztalhatja a HATÁRTALANT. Összegezve, a napvallás lényege a határtalanság állapotának az elérése.

Az, ami ma uralkodik a világban, csupán egy hamis kép, egy látszatvalóság. Ez a harmóniának csupán a látomása, ami az ember számára a jelenlegi keretek között nem elérhető, mert azt csak a lelki szemeivel érzékelheti az ember.

A lelki szemeit pedig csak az tudja használni, aki békében van önmagával és az ego korlátaitól megszabadulva, megéli a határtalanságot. Ezeket a fokozatokat a különböző szertartásokkal és felsőbb iránymutatásokkal tudjuk megvalósítani.

Miért tölti ki a hitélet javarészét a sokféle szertartás?

Mint korábban is említettem, mi felelevenítjük az ősi hagyományt. Ez a transzcendens látásmód és a szertartásos életvitel arra inspirál, hogy az emberek saját maguk győződhessenek meg arról, hogy mit is hordoznak magukban, továbbá megmutatja, hogy a bennük rejlő isteni mag hogyan juthat el a saját felsőbb Énjéhez, amely Én a Teremtőből való. Ráhangolódhatsz arra, hogy az életedet hogyan tudod teljes egészében az Egység szolgálatába állítani.

Milyen alapbeavatás a napvallás keresztelő szertartása?

A napvallásnak egyedi keresztelő szertartása van, amely egy fontos állomás a résztvevők lelki fejlődésében.

Az ember a napvallás szertartásai által felnő, s lelke irányító szerephez jut. Így az eddig szunnyadó tudatossága ébredező, majd éber és egyre tágabb tudatállapotba kerülhet.

Ezzel párhuzamosan az ember lappangó spirituális érzékszervei és képességei fokozatosan beindulhatnak, aktiválódhatnak és kibontakozhatnak. Ezen az úton egy fontos állomás a keresztség.

Milyen ünnepnapok vannak a napvallásban?

A Szer-napok a napvallás kiemelt jelentőségű ünnepnapjai. A szent évkör spirituális szempontból kiemelt szakrális időszakaihoz és eseményeihez kapcsolódnak a Szer-napok, vagyis a szertartások végzésre legalkalmasabb napok és hagyományos ünnepek.

A napvallás legfőbb szakrális ünnepnapjai az évkörben:

– Téli Szer-napok (február 1-4.)

– Tavaszi Nap-Éj Egyenlőség Szer-napja (március 21. és környéke)

– Nyári Napforduló Szer-napja (június 21. és környéke)

– Egyiptomi Új Esztendő Szer-napja (július 19. és környéke)

– Őszi Nap-Éj Egyenlőség Szer-napja (szeptember 21. és környéke)

– Téli Napforduló Szer-napja (december 21. és környéke)

Így máris hat olyan időszakot említettünk, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy egybegyűlve az ősi vallási szokásaink és tradícióink szerint végezzük el az alkalomhoz illő szertartásokat és beavatásokat.

A Szer-napok abban is különböznek a többi istentisztelettől, hogy bizonyos nagy energiájú, szentséges rituálékat és ceremóniákat csakis ezeken a kiemelt ünnepnapokon szoktunk elvégezni.

Léteznek olyan közösen végzett szertartások is, amelyeken bárki részt vehet, aki csupán kívülállóként szeretné megtapasztalni a Szer-napok varázsát.

Ezekre például az alábbi alkalmakkor van lehetőség:

– Szer-tüzek gyújtása

– Szent Sólyom szertartása

– Dór Lélektisztító szertartás

– Szent Szellem áldásának kérése

– Áldás kérése a családunkra és a szeretteinkre a Magyarok Istenétől

– Ősi magyar lélektisztítás a tűz erejével 

– Áldozati Tűz

Ugyanakkor a Szer-napokon lehetőség nyílik speciális egyéni beavatásokra is, melyekből a Fényben Élők, tehát a napvallás útján járók részesülhetnek.

Ilyenek például a következők:

– Amszet – Karmatisztító szertartás (az érzelem- és a gondolatvilágot tisztítja)

– Anhes Hotep – Életgyónás a rossz szokások megszüntetésére

– Engram oldás – A belső aura lelki gátjait tisztítja

– Hátráltató karma oldása

– Isten belső hídja (egyszeri atlantiszi szertartás)

– Lelki súly oldás – A fájdalomtestet oldja

– Mahat – A világmindenség rendjének helyreállító, karmaoldó szertartása

– Napkeresztény Esküvő

– Napvallás Keresztelő Szertartása (egyszeri szertartás)

– Önkorlátozó karma oldó szertartás (mindig az aktuális karmát oldja az aura első részéből)

– Szedzsem Iref – Csakrák gátjait oldó szertartás

– Tahat – Az elfojtás negatív energiáit oldó szertartás

 

A Szer-napok lényeges részét képezik a különleges égi erőkből való töltődések. A Szer-tüzeken keresztül ilyenkor az aktuális időszak legjelentősebb támogató spirituális energiáiból töltődünk. Ezek magas rezgésű, magas minőségű és a magyarság identitását erősítő, az ősök szellemével való összekapcsolódást támogató és az Öregisten áldását közvetítő égi energiákból állnak.

A megfelelő rituális módszerekkel vesszük fel az auránkba az égi erőket, melyek a tűzön keresztül nyilvánulnak meg. Ebből is kitűnik, hogy a mágia szakrális célzatú tevékenység: magas minőségű és rezgésszámú energiák közreműködésével, irányításával az ég erőinek a befogása és felhasználása válik lehetővé a mágia eszközei által. A mágiának sokféle formája létezik. A magyar beavatottak számos mágikus ágazatnak voltak a különböző szintű ismerői és tudói.

A Szer-napokra a Dunakeszin található Naptemplomunkban és a Napkertben kerül sor.

A napvallás zarándoklatai

Minden évben az energetikai szempontból kiemelt időszakokban Horváth Zoltán és Száraz György iránymutatásaival szent zarándoklatok keretében igyekszünk felkeresni a Kárpát-medence és a nagyvilág számunkra legmegfelelőbb nagy energiájú, szakrális helyszíneit.

Jártunk már Egyiptomban, Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Erdélyben és Nagy-Britanniában.

Belföldön rendszeresen szervezünk úgynevezett töltődéseket, melyekhez minden érdeklődő csatlakozhat, aki lelki-energetikai feltöltődésre és felfrissülésre vágyik.

Pálos kolostorok, titkos beavató helyek, angyali erőterek, égi kapuk és egyéb nagy energiájú helyek szerepelnek rendszeresen a programjainkban.