Őseink szellemi vezetői mágusok voltak. S mint ilyenek, a mágiát, az élet szent tudományát tökéletesen ismerték. A táltosok bölcsességük, isteni tudásuk révén irányítani és uralni tudták az elemeket és az egyes természeti erőket. Népünket mindig az Öreg Isten rendelése szerint irányították, vezették, óvták és fejlesztették. Nincs ez másként ma sem.

A Napvallás szertartásait nem mindenki végezhette el, de bárki megkaphatta, aki kérte. Ezen beavatások mostantól feleleveníthetők és az ősi erők életre kelthetők nem csupán szimbolikusan, hanem a maguk teljes valójában és pompájában.

Ezeknek a korhű szertartásoknak a sorában az első a Napvallás Keresztelő szertartása, melyben értelemszerűen ma nem csupán a gyermekek, hanem a felnőttek is részesülhetnek. De mit is takar ez pontosan?

Manapság megannyi rítus közül választhat a fejlődni vágyó, kereső lélek. Talán nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy akiben az ősi magyar virtus munkál, illetve a magyar őserőket szeretné önmagában megtapasztalni és kibontakoztatni, annak a magyar tradicionális keresztelés áll a legközelebb a rezgéséhez, a lelkéhez.

A szakrális kulcs tehát a lélek, ami nem más a Napvallásban, mint az a Belső Fény, amit az ember a Teremtőtől kapott. Minden korban más és más megtapasztalások, élmények, behatások érik a lelkeinket. Más hatások domináltak 4000, mások 2000 vagy 1000 esztendővel ezelőtt, és megint eltérő erőhatások vannak túlsúlyban a jelen korban.

Az anyagi lét, a fizikai világ mostanság meglehetősen nyomasztólag hat a magyarság lelkületére. (Ez visszavezethető az elmúlt 1000 évre, illetve abból következik.) Természetesen a többi lélek sincs felszabadult állapotban, a megvilágosodottakat leszámítva, de ezúttal foglalkozzunk magunkkal, a magyarság sorsával, felébredéséve, felemelkedésével és küldetésével!

Mi megkaptuk azokat a kulcsokat – szertartásokat –, melyek révén a lélek felszabadítható a kötelékei alól. Ez a magyarok istenének, az Öreg Istennek, az akarása. A Napvallás keresztsége olyan a gúzsba kötött lelkünk számára, mint amikor fölkel a Nap és eloszlatja a homályt. Ezt a felemelkedést szolgálják a további szertartások, beavatások is, de most koncentráljunk kifejezetten a Keresztségre.

Magyarán arról van szó, hogy a lelkünk nyomasztó gondjait kell feloldani, s ennek a folyamatnak a nyitánya a Napvallás Keresztsége. Így a lélek felragyog és nagyobb erővel lesz képes a jó irányba segíteni gazdáját. Idővel pedig a magyar ember megértheti sorsát, élete értelmét és minden szempontból azonosulhat vele.

A Napvallás Keresztsége során szent erővel pecsételi meg az ember az életét. A tűz teremtő erején kívül olyan égi és szellemi erőket kap a beavatandó, amelyek felvértezik őt hátralévő élete kihívásaival szemben. A további szertartások más és más erőket közvetítenek.

Emellett a keresztelkedő olyan „nevet” kaphat, illetve választhat magának, amely végigkísérheti őt az egész lelki fejlődésén. Ezen túlmenően a védelmezőjében spirituális támogatójára is lelhet. (Ezt ehelyütt nem fejtem ki bővebben.)

Lényeges elmondani ugyanakkor, hogy a Napvallás Keresztsége egy olyan állomás, amely azon ősi magyar ceremóniák sorába illeszkedik, melyek által a magyar ember felnő az isteni Énjéhez és lelke irányító szerephez juthat.

Aki úgy érzi, hogy megérintette ez a lehetőség és szeretne részt venni ezen az egyszeri és megismételhetetlen szertartáson, akkor ezt Szer-napok alkalmával teheti meg.

A Napvallás Keresztelő szertartása képekben:

A videóban a 55. perctől tekinthető meg maga a szertartás, ugyanakkor a műsor többi részét is a figyelmedbe ajánlom!

Csatlakozás

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél együtt tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom a Napvallás programjait!

Az alábbi eseményeinken vehetsz részt:

  • Istentiszteletek
  • Aurafejlesztő és Meditációs Klubok
  • Szer-napok (Szent Ünnepnapok)
  • Főnix programok
  • Karma oldó napok
  • Egómentesítő Klubok és Szertartások
  • Elvonulások
  • Bel- és Külföldi zarándoklatok

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk megismerésének és felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban, a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ isteni rendjének helyre állításához.