Egó – A nagy szemfényvesztő

Minden embernek van egója, amely illúzióban tartja. Ki hinné el magáról első hallásra, hogy ő látszatok között él és seregnyi illúzióban ringatja magát? Valószínűleg senki, mivel az ember szentül meg van győződve arról, hogy ő biztosan nem csapja be magát, ő a valóságot látja és ismeri, ő mindent meg tud oldani, s még ha olykor tudatlan is, ő legtöbbször helyesen cselekszik, és alapvetően ő jó.

Kezded érteni? Az egó egy nagy szemfényvesztő. Az egó a minden emberben létező tudatosság egyik megnyilvánulásai formája, amely/aki észrevételen és leheletfinom beépített mechanizmusaival belülről irányítja az embert. Ennek a folyamatnak felismerése és megértése egy olyan feladat, amely nélkül aligha kerülhetünk közelebb a tiszta, belső Énünkhöz, amit egyébiránt a napvallás léleknek hív.

Az egó számára minden csábítóra és undorítóra, szimpatikusra és antipatikusra oszlik. Ezen az elven keresztül a világot két részre hasítja: barátra és ellenségre. A lélek ilyet nem tesz, mivel képes az egységszemléletre.

Az egó, ha szerelmes, akkor megingathatatlanul hiszi, hogy megtalálta az igazit, akivel szerelme örökké fog tartani. A lélek tudja, hogy e mögött sok más ok és cél állhat, s a szerelem illékony.

Az egót csábítja a hatalom, a hírnév, a gazdaság, a siker, ugyanakkor irtózik az elszegényedéstől, a kiszolgáltatottságtól és a kudarcélmények sokaságától. A lélek számára az önmegvalósítás a fő feladat. Önmaga készségeinek és tudásának kibontakoztatása és alkalmazása, vállalva az ehhez vezető utat, bármilyen tekervényes is legyen az.

Az egó mindig a saját szemszögéből nézi a világot és másokat is erről igyekszik meggyőzni. A napvallás követőjeként mondhatom, hogy a lelki alapú gondolkodásban nincs túlzott és szélsőséges egocentrizmus (én-központúság), tehát tekintetbe vesszük mások véleményét és szempontrendszerét is.

Az egó önmagában még lehetne egészséges és mértéktartó, s nem feltétlenül deformált. A mindennapi élet tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az egó önzése és látásmódja sokszor túllépi az egészséges határokat és negativizmusba csap át.

A következő példák annak illusztrálásra szolgálnak, honnan lehet felismerni a negativizmusba átbillenő egót:

 • túlságosan védi a személyiséget, vagy épp ellenkezőleg, feláldozza és alárendeli önmagát mások egójának (így hol végletesen zárkózott, hol kifejezetten önfeláldozó)
 • éretlenségét minduntalan palástolja – például azzal, hogy mások hibáival foglalkozik a sajátjai helyett
 • elveszíti a realitásérzékét, így nagy veszélyt lát ott, ahol csupán az élettel együtt járó kockázat van
 • becsapja magát, amikor egyoldalúan állítja be a dolgokat (hajlamos a vélt „ellenfeleit” démonizálni, lejáratni, pl.: szigorú főnök, kegyetlen ex-férj, szörnyű ex-feleség, elnyomó szülők, meg nem értettség stb.)
 • kontrollra és uralomra törekszik emberek és események felett: elviselhetetlen számára, ha nem irányíthat valakit vagy valakiket
 • durva ellentétekben gondolkodik, ennél fogva sokat küzd, viaskodik a látszatellenfeleivel (önmaga megváltoztatása helyett)
 • látszatait és hiedelmeit másokra is ráerőlteti
 • nézeteihez foggal-körömmel ragaszkodik (nyitottság, empátia és önkritika helyett)

A napvallás éppen ezért különösen nagy hangsúlyt helyez a harmonikus személyiség kialakítására: egónknak fel kell nőnie ahhoz, hogy képes legyen megbirkózni saját sorsának/karmájának kihívásaival és a lelki fejlődés okozta buktatókkal.

Célom, hogy az egó jó szolgálatot teljesítsen az ember számára, s ne legyen szó szerint szem-fény-vesztő, azaz ne homályosítsa el a tisztánlátásunkat!

 

Boldog napot!
Száraz György

Csatlakozás

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél együtt tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom a Napvallás programjait!

Az alábbi eseményeinken vehetsz részt:

 • Istentiszteletek
 • Aurafejlesztő és Meditációs Klubok
 • Szer-napok (Szent Ünnepnapok)
 • Főnix programok
 • Karma oldó napok
 • Egómentesítő Klubok és Szertartások
 • Elvonulások
 • Bel- és Külföldi zarándoklatok

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk megismerésének és felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban, a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ isteni rendjének helyre állításához.