Elsősorban azoknak ajánlottak a következő beavató szertartások, akik célul tűzték ki, hogy lelki terheik felszabadítása és szellemi érésük által mindenekelőtt önmagukban szeretnék elérni a békét és harmóniát. S ha ezt megvalósították, akkor ezután szeretnék a bennünk lévő isteni magot táplálni, működésbe hozni és mások javára fordítani a velük született isteni tehetségüket.

 

TRADICIONÁLIS NAPKERESZTÉNY KERESZTELÉS – ŐSMAGYAR SZERTARTÁS

Egyszeri és megismételhetetlen szertartás, amely szakrális energiákkal szabadítja fel a lelket a születése óta cipelt kötelékei és nyomasztó gondjai alól. Ez egy fontos állomás az ősmagyar beavatások során. Minden korosztálynak ajánlott vallási hovatartozásától függetlenül.

Csak szakrális ünnepekkor végezhető.

 

ATLANTISZI SZERTARTÁS – ISTEN BELSŐ HÍDJA

Ez egy ősi szertartás, mely a Hold erejének a segítségével égi erőket közvetít. Ilyen erőkkel fejlődött Atlantiszon az a lélek, akit később az egyiptomi Thot istenként, majd pedig a legendás Hermész Triszmegisztoszként ismert meg a történelem.  A rítus összekapcsolja a lelket egy égi hatással, amely onnantól kezdve folyamatosan munkálkodni fog az emberben, arra ösztönözve őt, hogy rendíthetetlenül fejlődjön. A szertartás során maga Isten küld egy hidat a szíved számára az ég felé, azaz a magasabb síkok irányába. Az ég erői ezen a hídon keresztül még inkább motiválni fognak a szeretetre, a fényre és az Istentől kapott küldetésed beteljesítésére.

Egész évben végezhető.

 

ENGRAM OLDÁS

A szertartás a belső aurában található energiavezetékek, kifejezetten a szív és a torok csakra meridiánjait tisztítja, ily módon a szellemtestet szabadítja meg az olyan érzelmi blokkoktól – engramoktól –, amelyek akadályozzák az ember pszichikai jólétének és belső önszabályozó rendszerének a kiegyensúlyozott működését. Az engramok számos pszichoszomatikus probléma forrásai lehetnek. Az Engram Oldás testre gyakorolt jótékony hatásait megfigyelhetjük a szív, a keringési rendszer, a felső légutak és a pajzsmirigy esetében is.

Egész évben végezhető.

 

LELKI SÚLY OLDÁS – ŐSEGYIPTOMI SZERTARTÁS

A szertartás során az aurában található fájdalomtestet oldjuk, amelyben számos rossz emlék és lelki súly gyülemlik fel az évek során. A felhalmozódott lelki súlyok miatt az ember a valóságáról szőtt hiedelemrendszerét alárendeli ennek a rendellenes energiatömegnek, így a jövőjét jobbnak, vagy rosszabbnak látja, mint amilyen az valójában, s nem tud szabadulni a lehangoltságtól és a szorongástól. A Lelki Súly Oldás oldja a megoldatlan érzelmi korlátokat, nagyobb tudatosságot tesz lehetővé és növeli a teremtő erőt.

Egész évben végezhető.

 

AMSZET: A PROBLÉMÁK LEVEDLÉSÉNEK EGYIPTOMI SZERTARTÁSA

Ez az ősi szertartás az egyéni sors alakíthatóságának kulcsát adja az ember kezébe a Kígyó-csillagkép energiáinak felhasználásával. Az Amszet az emberben legmélyebben gyökerező olyan tudattalan gyengeségekre hat, mint amilyen az IRIGYSÉG, a FÉLELEM, a DÜH, az INDULATOK, a TEHETETLENSÉG és a ROSSZ BEIDEGZŐDÉSEK OKAI. Az Amszet a lélek és a szellem erőforrását, a BENSŐ NAPOT harmonizálja. Az Amszet karma oldó és karma tisztító szertartás.

Csak szakrális ünnepekkor végezhető.

 

SZEDZSEM IREF – ŐSEGYIPTOMI SZERTARTÁS

A befelé figyelés, avagy a befelé figyelő állapot elérése csak akkor valósulhat meg, ha az ember rendezi az aurájában található négy őserővel – a föld, a víz, a tűz és a levegő elemmel – kialakított viszonyát, azok helyes arányát és szabad áramlását. Erre hivatott a Szedzsem Iref, amely a gyökér, a keresztcsonti, a napfonat és a szív csakra szintjén jelentkező gyengeségek, gátak, dugulások és diszharmónia megszüntetésében segít.

Csak szakrális ünnepekkor végezhető.

 

ANHES HOTEP: ÉLETGYÓNÁS – ŐSEGYIPTOMI SZERTARTÁS

„Hórusz útjának” – az emberi maximum elérésének – végső célja az önmagunk feletti uralom elérése és a feltételektől mentes „békés állapot” átélése. Az Anhes Hotep önmagunk legtisztább Énjének kibontakozását mozdítja elő azáltal, hogy segít megszabadulni a negatív beidegződések és a rossz szokások rezgésmintáitól. A szertartás során önmagunkban valljuk be Istennek a már felismert hibáinkat, tévedéseinket, bűneinket, s az oldó energia ezek levetkőzésében segít.

Egész évben végezhető.

 

ÖNKORLÁTOZÓ KARMA OLDÓ SZERTARTÁS

Ez a szertartás egyedülálló, mivel mind a hét csakra szintjén átvizsgálja az adott személy aktuális karmikus helyzetét. Megállapítja, hogy hol milyen karma hátráltatja az illetőt, majd utána eldönti, hogy oldható-e az aktívan ható karma, vagy az illetőnek mindenképpen át kell élnie azt. Amennyiben oldható az aktuális karma, akkor elvégzi a szükséges energetikai oldást.

Egész évben végezhető.

 

HÁTRÁLTATÓ KARMA OLDÓ SZERTARTÁS

Ez a rituálé a saját negatív szemléletünk és gondolkodásunk által létrehozott karma feloldásában segít. A hátráltató karma akadályozza a pozitív nézőpontok kialakítását és a múlt elengedését. Annak ajánlott, aki már felismerte, hogy sokat szokott keseregni, aki úgy érzi, hogy sok veszteség érte és elege van az érzelmi hullámvasútból.

Egész évben végezhető.

 

AURATISZTÍTÓ SZER

Ezzel a szertatással az asztráltestben és az étertestben lévő szennyeződéseket lehet hatékonyan tisztítani. Ha a problémáink okai az említett energiatestekben gyökereznek, akkor ez a szertartás a tűz erejét segítségül hívva rendkívül jól tudja oldani az ott található negatív energiákat, így megkönnyíti a csakrák működését is.

Egész évben végezhető.

 

KEMET KA SZERTARTÁS

Ez egyfajta kitárulkozó szertartás és kiteljesedést elősegítő program. A „Ka-lélek” az emberben levő felső szikra, mely az emberi egó alá van temetve. A Ka az ember isteni forrásának kicsiny képmása az emberben, ezért a Kemet Ka szertartásokkal ezt az isteni alkotónkat erősítjük, tápláljuk és hozzuk működésbe. Kiterjesztésével a lélek nyitottabbá válik és tisztul. A rítus az egó szükségtelen, felesleges hatásait oldja és az éngörcsök feloldásában segít, így a személyiségfejlesztés kitűnő eszköze. Emellett előkészíti a lelket a karmaoldásra.

Csak szakrális ünnepekkor végezhető.

 

MAHAT SZERTARTÁS

A Mahat során Hórusz és Ízisz ősi beavató energiái vannak a segítségünkre. Ez a karma oldó szertartás a szeretet útján, az egység irányába vezet: régen megfagyott blokkokat és gátakat szabadít fel az aurában, s fejlesztő élethelyzeteket vonz be. A félelmeket elűzve segít abban, hogy az aura tisztaságot sugározzon, hogy a rossz helyzetek jóra forduljanak, s hogy a felesleges küzdelmektől megszabadulhassunk. A távlati célok megvalósításának az akadályait oldja, a reménységet táplálja és pozitív sugallatokat indít el. Rendkívül pozitívvá válik tőle az aura.

A Mahat az emberben rejtőző lelki tudás egy részét hozza közelebb a tudati szférákhoz, így egy magasabb szellemi cél felé tolja a beavatottat, hozzásegítve ahhoz, hogy lelke ezt a magasabb szellemi célt be is tudja teljesíteni.

A Mahat erősíti a lélek hovatartozás-tudatát, különleges egyediségét, s az egyívású lelkek egymásra találását. A Mahat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Fényben Élő kötöttségektől, magánytól és egótól mentes életet teremthessen önmaga számára.

Csak júliusban és augusztusban végezhető.

 

TAHAT SZERTARTÁS

A Tahat nevű szertartás egy olyan tisztító ceremónia, amely azt üzeni, hogy a létezésünkkel teremtsük meg a földi békét, harmóniát, s benne önmagunkat. Azért szükséges az embernek megszabadítani magát az elfojtásaitól és regenerálódnia, mert a lényünket körbeölelő és átszövő energia- és információ-rendszer „elkoszolódik”, beszennyeződik a mindennapok során. Ez a folyamat elsősorban olyan elfojtások hatására megy végbe, mint amilyenek a gátlások, az öntudatlan védekezési mechanizmusok, az önérvényesítéstől való félelem, a konfrontációs félelem, bizonyos érzelmek előli menekülés, szégyenérzet, bűntudat stb. Amikor az emberben beindulnak a különféle helytelen védekezési és elhárító mechanizmusok tudattalan lelki áramlatai, amikor az ember csitítja magát, amikor félelmeit és fájdalmait kiutasítja a tudatából, amikor elfojt és visszatart valamit akár öntudatlanul is, akkor segít a Tahat.

Az ember hajlamos a nemkívánatos gondolatait, a kínzó érzéseit és a gyötrő emlékeit elfelejteni (eltemetni), de ezzel csak aláássa az önbecsülését és önbizalmát. Idővel a rengeteg belső feszültség és konfliktus oly hatalmassá válhat, hogy saját személyiségünk és lelkünk ellen fordulhatnak. Ezek az energia-lenyomatok testileg és lelkileg egyaránt megbetegíthetik az embert. A Tahat a Hold erejét felhasználva lépésről-lépésre segít megszabadulni az elfojtásainktól. Általa még ragyogóbbá válhat az ember fényruhája.

Csak júliusban és augusztusban végezhető.

Egyéb információk és jelentkezés:

szernap@gmail.com címen lehetséges

Szőrös Tündénél és dr. Béres Andreánál.