Érdemes tudatosítani magunkban, hogy a 2017-es esztendő egyfelől Ízisz istennő éve, másfelől Ízisz a kibontakozóban lévő korszakváltásunk egyik meghatározó égi támogatója. Ő nem csupán a hajdan volt Egyiptom egyik legjelentősebb istensége volt, hanem a varázslás, a termékenység, a víz, a szél, a hűség, a nőiség megtestesítője, az anyák és a gyermekek védelmezője is. Így egy valódi, létező anyaistennő. Nem véletlen, hogy Ízisz kultusza csaknem az egész Közel-Keleten és Európában elterjedt és ismeretes volt, sok férfi isteni édesanyjaként is tisztelték, majd közel 2000 év szünet következett, és most újra visszatérnek Ízisz szertartásai a napvallás keretében. Természetesen 2018-tól tovább folytatjuk az Íziszhez kapcsolódó programjainkat.

 

A görög-római világban már misztériumvallásnak számított Ízisz-kultusza, vagyis csak a beavatottak számára volt hozzáférhető titkos tudásának valódi jelentése. Kis kivételtől eltekintve ma sincs ez másként. Azért maradt fenn kevés beszámoló Ízisz egyiptomi papságáról, mert szándékosan eltüntették, illetve elrejtették az istennő mágikus tudását, hogy rossz kezekbe ne kerülhessen. Jobb bele sem gondolni, mihez kezdtek (volna) vele a férficentrikus közel-keleti vallási irányzatok – például a judaizmus –, vagy az azóta születő vallási hiedelmekből felépülő, ma már történelminek mondott egyházak – például a kereszténység. Az ő szemszögükből és dogmáik alapján egy istennő aligha elfogadható. Sebaj! A napvallás nyíltan felvállalja az istennők – köztük – Ízisz istenanya tiszteletét. Mi több, 2017 áprilisától bevezetésre kerülő Ízisz Napjaink alkalmával olyan szertartásos napokat szervezünk, melyek autentikus, korhű módon követik a hajdani Ízisz papnők vallási-mágikus gyakorlatait.

 

A közelgő Ízisz Napokon bárki részt vehet, akit az Istennő elhív, azaz megérint és elindít benne valamit ez a lehetőség.

 

Toljuk félre egy kicsit az Ízisszel kapcsolatos könyvekből ismert díszleteket és beszéljünk érhető nyelven róla! Ezúttal csak röviden, de egy, a közeljövőben tartandó előadásom keretében majd bővebben is.

 

Ízisz istennő – akit az ősi Egyiptomban Iszet/Aszet néven emlegettek – 2017-ben a Napvallás támogatója lett. Így a Sors jóvoltából hozzáfértünk olyan ősi szertartásokhoz, melyekkel könnyíteni tudunk az emberek életén. A sors könyvében nem csak az van megírva, amit a ma embere él: nyomorúság, gyalázat, sajnálkozás, balsors, veszedelem, tudatlanság, kegyetlenkedések, alattomos fondorkodás, árulás, tudati rabság, kényszerpályák, szolgaság, áldozattá válás, magányosság, árulás, becsapás, élethamisítás és az emberi bensőket mérgező társaik!

A sors könyvében végtelen mennyiségű jobbító lehetőség is van, amit Ízisz is képvisel: testi és lelki gyógyulás és gyógyítás, egészség, dicséret és elismerés, gyarapodás és megtermékenyülés, ráhangolódás és emocionalitás (vagy mondjuk inkább érzelmi intelligenciának), intuitív tudás, felszabadulás, boldogság, szerencse, jólét, lelki felemelkedés, isteni adományok és képességek, múltba és jövő látás tudománya, angyalokkal való kommunikáció, emlékezés, tisztánlátás és még hosszasan sorolhatnám.

 

Az ősi tanítások szerint az ember nem csak vesztese, elszenvedője és kárvallottja lehet a sorsának, hanem ura is. Való igaz, hogy aki nem veszi kezébe a sorsát, az előbb-utóbb kiszolgáltatottá válhat és szörnyen reménytelenné, kilátástalanná alakulhat át az élete, hisz minden lelki erejét elveszítheti. Ugyanakkor van más választás is: Ízisz személyében az emberiség mindig is isteni támogatóra talált, aki meghallgatta az ember sóhajait és lelkeink legfinomabb rezdüléseit. Ízisz erői nem hagyják az isteni eredetű, emberi testet öltött lelkeket a felejtés állapotában vesztegelni, hanem felkínálják az isteni gondviselés segítségét a nyitott, fejlődni vágyó embereknek.

 

Ízisz bölcsessége azt sugallja, hogy van isteni gondviselés, elrendelését pedig mindenki betöltheti, aki a sorssal együtt halad a megvalósulás felé. Nem releváns gyalázatos helyzetekért a sorsot vádolni, amikor az ember bármikor tehetne saját boldogulásáért, sorsa jobbra fordításáért, ha akarna.

Ízisz tanításai azt üzenik, hogy bárki lehet a sors kegyeltje, s életének tengerén elülhetnek a tomboló viharok, csillapodhatnak a mélységbe húzó örvények és mindenki biztonságban révbe érhet, ha követi a csillagát. (Itt az emberi lélek elrendelésére céloznak a tanítások.)

Bár Ízisznek ezer arca van, ő mégis egy. Szertartásnapjai ünnepnapok a lélek számára, amikor feltöltődhetünk és közelebb kerülhetünk legtisztább Önmagunkhoz. Erre invitálunk mindenkit, akinek lelkében erre igény van és erre az elhívásra tiszta szívből rezonál.

 

Ízisz istennőről és misztériumairól a közeljövőben külön előadást is fogok tartani, elsősorban az Ízisz Napok résztvevőinek!